Nettsider til fastpris per månedMinimalistisk og høyt konverterende


Gå til nettsted
Webpakken er et produkt/tjeneste av UndrumDesgin som tilbyr nettsider til fastpris per måned. I tillegg til nettside, så blir det levert ulike former for annonsering. Målet er at nye kunder skal enkelt kunne ta et valg som passer deres bedrift.
Bilde av en person som jobber på Mac Skjerm. På skjermen er det Webpakken sin hjemmeside, i samarbeid med UndrumDesign.
NETTSIDE TIL FASTPRIS: Webpakken tilbyr digital synlighet og nettsider i pakkeløsninger.

Arbeidsbeskrivelse

Nettstedet fungerer som en kampanjeside for å ta i mot organiske og betalt trafikk. Utformingen er minimalistisk og med mye «white space» – på denne måten fremstår nettstedet som fremoverlent og moderne.

Resultatet

Prosessen startet med en intern brainstorming, hvor vi avdekket behov hos våre egne kunder, samt hvordan vi kunne lage standardiserte løsninger. Valget falt til slutt på tre ulike pakker – Lite, Standard og Premium. De to sistnevnte pakker inkluderer annonsering.

Så langt, så har de fleste valgt vår Standardpakke, hvilket inkluderer nettstedet, google bedriftsoppføring, månedlig rapport og annonsering på Google Ads.