Økt synlighet for Norges største kjøretøysprodusentPaxster er en helt sentral brikke i Posten Norges bærekraftstrategi. Nærmere 1900 nullutslippskjøretøy fra Paxster er en del av kjøretøyflåten til Posten Norge.


Gå til nettsted
Paxster benyttes av nasjonale postselskaper og private logistikkselskaper, og dette gjør Paxster til Norges største kjøretøyprodusent.
Image
MERKEVARE: Mange kjenner igjen de små elektriske kjøretøyene i gatebildet

Arbeidsbeskrivelse

Som en del av Paxster sin digitale strategi, ble UndrumDesign valgt som foretrukne samarbeidsparter innen drift/optimalisering av Google Ads. I tillegg bistår vi med optimalisering, rådgivning og drift innenfor Meta-platformen. Herav Facebook og Instagram primært. Sammen har vi definert hovedstrategi og satt hvilke konverteringer og KPI’er vi ønsker og nå.

Resultatet

Siden oppstart har vi sørget for god lokal og nasjonal synlighet. Vi har fått satt ting i system og oppnådd en bedre struktur på de ulike annonseplattformene. Med tydelige konverteringer og konkrete strategier, arbeider vi ukentlig med å optimalisere kampanjer og annonser for å oppnå økt lønnsomhet.

Vårt engasjement i dag strekker seg bla til:

  • Ansvar for Google Ads – Hovedkonto
  • Ansvar for Meta – Facebook/Instagram
  • Rapporteringer og jevnlig dialog
  • Rådgivning innenfor SEO og andre relevante områder

Vi takker for tillitten og gleder oss til fortsettelsen!