Fra utdatert nettside, til ny særegen stilSommerfestivalen "Grieg in Bergen"


Gå til nettsted
GriegInBergen er en sommerfestival med nasjonale og internasjonale artister. Festivalen har et stort omfang av ulike artister innenfor ulike sjangre.
Bilde av en person som ved skrivebordet sitt som holder en mobiltelefon. På skjermen er det GriegInBergen sin hjemmeside, i samarbeid med UndrumDesign.
KORREKT UTTRYKK: Nettsiden ble designet med mål om å oppnå et særpreg og styrke festivalens profil

Arbeidsbeskrivelse

Nettstedet bar preg av utdaterte systemer og det opplevdes særdeles «tungt» å arbeide på nettsiden. Kunde ønsket nytt design, raskere lastetid og en mer intuitiv fremgangsmåte å drifte og gjøre endringer på nettstedet.

Resultatet

Nettstedet fremstår som tidløst og moderne, i den stilen kunde ønsket. Kunde har bidratt i stor grad ift. utarbeidelse av skisser.

Vi takker for oppdraget!