Prosjektet som genererte over 15 000 bestillingerFolkemedaljen er en 17. mai sløyfe/pin som ble lansert i forbindelse med det norske flaggs 200 års jubileum i 2021.


Gå til nettsted
Hos Folkemedaljen kan du kjøpe årets 17. mai sløyfe. Produktet er designet og laget av Musette AS. Nettstedet er en av flere salgskanaler for salg av det unike produktet.
Bilde av Laptop oppå et bord, bakgrunnen er uskarp. På skjermen er det bilde av Folkemedaljens nettside. Samarbeid mellom Musette AS og UndrumDesign
AB-testing: Slik så den aller første versjonen av nettsiden ut i 2021. Nettsiden har gradvis forbedret seg i takt med fullførte AB-tester.

Arbeidsbeskrivelse

UndrumDesign ble engasjert av oppdragsgiver Musette AS for å skalere opp salget av Folkemedaljen. En provisjonsløsning ble avtalt og UndrumDesign stod fritt til å sette i gang ønsket og nødvendige tiltak – målet var å generere flest mulig ordrer av det fysiske produktet Folkemedaljen.

Resultatet

Nettsiden ble først lansert i mars 2021, slik at alt var klart før den store sesongen mot slutten april / starten mai. De påfølgende årene, hhv 2022 og 2023 ble prosjektet satset på enda mer enn tidligere. Totale salgsvolum i perioden er 15 – 20 000 medaljer/pins.

Andre arbeidsområder:

  • Egen side på Facebook, Instagram og TikTok
  • Annonsering på Google Ads
  • Annonsering på Facebook -og Instagram
  • Opprettelse av TikTok-kanal med annonsering
  • Produksjon av tekst, video og grafisk
  • Bruk av influencere
  • Utsendelse av nyhetsbrev og SMS-kampanjer
  • Arbeid med prisstrategi og best prising ved kvantumssalg
  • Kontinuerlig testing av landingssider og optimalisering av denne
  • Samarbeid med næringslivet / foreninger