Slik forholder du deg til Google Consent Mode v2 og ny Ekomlov


Helt siden GDPR ble lansert har det vært en stor usikkerhet på hva som faktisk må gjøres på nettstedet mtp sporing og samtykker. Nå har Google selv kommet med retningslinjer gjennom Google Consent mode v2 og i tillegg har regjeringen kommet med forslag på ny Ekomlov.
Google Consent mode v2
Håndheving Datatilsynet og NKOM vil dele ansvaret for å håndheve brudd på retningslinjene.

Helt siden GDPR ble lansert med et brak i 2018 har det vært en stor usikkerhet på hva som faktisk gjøres. Eller hva som bør gjøres. Gjennom nylig lanserte «Google Consent Mode v2» går Google selv ut å anbefaler hvordan de ønsker det. Når Google kommer med så klar tale, er det best å følge med. Dersom nettsiden ikke lenger er «Compilant» kan du risikere dårligere effekt av Google Ads, eller kanskje til og med droppe plasseringer i søket.

Her hjemme har også Regjeringen kommet med nytt forslag om å oppgradere Ekomloven fra 2003. Som regjeringen skriver, så ble denne loven laget da under halvparten av norges befolkning hadde internett. Mye har skjedd siden den gang og en oppdatering av lovteksten er på sin plass. I ytterste konsekvens kan du altså få bøter. Datatilsynet og NKOM har delt ansvar for å håndheve og sanksjonere mot evnt brudd – og da mest trolig i form av bøter.

Som nettsideleverandør, hvordan forholder vi oss til dette?

Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til varsling av cookies og hvordan dette best bør utføres, men etter siste kunngjøringer er det blitt tydeligere – spesielt fra Google. Det viktigste er at en besøkende av et nettsted skal selv få velge hva som skal spores, og det skal skilles på følgene kategoriene:

  • Nødvendige cookies
  • Analytiske cookies (valgfri)
  • Markedsføring (valgfri)
  • Funksjonalitet (valgfri)

Vi anbfaler alle våre kunder å få på plass en løsning som håndhever dette. Gjennom vårt partnerskap med Cookiebot (verifisert Google CMP Partner), kan vi sørge for at nettstedet ditt er innenfor gjeldene regelverk og lover. Vår avtale vil gi deg bedre funksjonalitet og priser enn hva som vises på deres nettside.

Om du opplever problemer, eller om vi kan hjelpe deg på annen måte, vennligst send oss en henvendelse.