Skal nettsiden gi meg resultater

Hæ!? Skal nettsiden gi meg resultater?

Webdesigner, markedsfører og daglig leder for UndrumDesign Mange ønsker seg en nettside, kun fordi alle andre har det. På samme måte tenker bedrifter at: “Alle bedrifter har Facebook-side, da må også jeg ha det” Du skal aldri bruke penger på en nettside hvis du ikke trenger det. Du må ikke ha et nettsted, kun for å ha det. Hvis du …