Skreddersydd kalkulator for dugnadssalgDugnadsKryss.no leverer kryssord- og aktivitetsblader til idrettslag og skoleklasser, russegrupper og pensjonistforeninger, og alle andre som vil tjene penger gjennom dugnadssalg.


Gå til nettsted
Vi har utviklet en spesialtilpasset fortjenestekalkulator som benyttes for å regne ut potensiell inntjening ved dugnadssalg. Oppdraget er gitt på vegne av Kryss i Taket AS.
Image
MARKEDETS BESTE PROVISON: Med 60-68 prosent fortjeneste på salget kan alle som selger bladene, store og små grupper, barn, voksne og pensjonister, fylle kassen med lettjente penger.

Arbeidsbeskrivelse

Vårt oppdrag var å utvikle en intuitiv og brukervennlig fortjenestekalkulator som kunne estimere den nødvendige mengden salg av produkter for å oppnå ønsket fortjeneste i dugnadsprosjekter. Dette utviklingsoppdraget ble utført på vegne av en av våre tidligere kunder, Kryss i taket AS.

Resultatet

Her er en oversikt over de viktigste stegene i utviklingsprosessen:

  1. Kundens behovs og kravspesifikasjon: Vi startet med å grundig forstå kundens behov og krav til kalkulatoren. Dette inkluderte å identifisere hovedfunksjonalitetene, som å kunne ta imot ønsket fortjeneste og antall personer involvert i dugnaden.
  2. Design og prototyping: Basert på kundens krav utviklet vi et designkonsept og en prototype av kalkulatoren. Vi la vekt på å sikre et brukervennlig grensesnitt og enkel navigasjon for å sikre en god brukeropplevelse.
  3. Implementering av kjernefunksjonalitet: Vi implementerte den grunnleggende funksjonaliteten til kalkulatoren, inkludert beregning av antall esker med produkter (blader) som trengs for å oppnå ønsket fortjeneste basert på antall personer og produktmengde per boks.
  4. Testing og feilretting: Vi utførte omfattende testing av kalkulatoren for å sikre nøyaktighet og pålitelighet i resultatene. Eventuelle feil eller andre potensielle utfordringer ble identifisert og rettet for å sikre optimal ytelse.
  5. Optimalisering og ytelsesforbedringer: Vi gjennomførte ytelsesoptimalisering for å sikre rask og effektiv respons fra kalkulatoren, selv ved tung bruk (stresstest).
  6. Brukertesting og tilbakemeldinger: Til slutt gjennomførte vi brukertesting for å få verdifulle tilbakemeldinger fra målgruppen. Eventuelle tilbakemeldinger ble integrert for å forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten til kalkulatoren ytterligere.

Gjennom et tett samarbeid med kunden og en grundig tilnærming til utviklingsprosessen, har vi lykkes med å levere en digital dugnadskalkulator som møter kundens behov og forventninger. Dette verktøyet vil være en verdifull ressurs for organisasjoner som ønsker å optimalisere sine dugnadsprosjekter.