Over 250 registrerte vareprøver på 1 månedDugnadskryss.no er en dugnadsleverandør og leverer kryssord- og aktivitetsblader til idrettslag, skoleklasser, russ og andre.


Gå til nettsted
Hos Dugnadskryss kan du eller din forening melde deg opp til dugnad. Dugnadskryss tilbyr norges beste fortjeneste og har et sterkt konkurransefortrinn når de etablerer seg blant landets dugnadsaktører.
Image
VAREPRØVE: Etter omfattende testing kunne vi konkludere med at å sende ut vareprøver ga best ROAS

Arbeidsbeskrivelse

Etter å ha utviklet og designet den nye nettsiden til Dugnadskryss kom vi med forslag til hvordan vi kan markedsføre deres produkter på nett. Gjennom en god kanalmiks (TikTok, Google Ads, Meta), tekstforfatter for å renvaske kommunikasjon, tiltak for økt UX satt arbeidet i gang. UndrumDesign fikk stor frihet til å styre budsjetter på tvers av kanaler – etter hvor det ble oppnådd best CPA. I dette tilfellet: Lavest mulig kostnad per registrerte vareprøve.

Resultatet

En nøye planlagt markeds -og fremdriftsplan satt premissene for hva som skulle gjennomføres.

Vi har blant annet levert dette:

  • Egen side på Facebook, Instagram og TikTok
  • Annonsering på Google Ads
  • Annonsering på Facebook -og Instagram
  • Opprettelse av TikTok-kanal med annonsering
  • Produksjon av tekst, video og grafisk
  • Bruk av influencere
  • Utsendelse av nyhetsbrev
  • Arbeid med prisstrategi og produktmiks
  • Tiltak og system for god oppfølging av leads